Musiikin hahmotus

Mukavaa tekemistä ja musiikin lukutaidon kehittämistä pianisteille

Kurssi on tarkoitettu pianonsoiton alkeet jo hallitseville tai alkeisvaiheessa pianonsoittoa opiskeleville soittajille. Tutustumme pienellä porukalla (ryhmässä 4-8 oppilasta) musiikin hahmottamisen peruskäsitteisiin, kuten siihen, mitä ovat

  • sävellajit ja asteikot
  • tahtilajit
  • miten erilaisia rytminuotteja luetaan
  • miten sointuja rakennetaan


Lisäksi teemme omia, pieniä sävellystehtäviä kurssin aikana, eli laitamme opitut asiat käytäntöön luovan prosessin myötä. Tunneilla teemme myös pieniä soittotehtäviä niin pianolla kuin laatta- sekä rytmisoittimilla. Oppilas saa joka tunnilla myös tehtävämonisteen jossa uutta, opeteltavaa asiaa harjoitellaan.

Opetus tähtää musiikin rakenteiden syvälliseen ymmärtämiseen eli oppilaan niin sanottu musiikin lukutaito paranee. Näillä rakenteiden hahmottamisen taidoilla on suuri merkitys myös soittotaidon kehittymiselle. Mitä paremmin musiikin rakenteen hahmottaa, sitä helpommin uudet kappaleet osaa ottaa haltuun ja oppia jatkossa oma-aloitteisemmaksi soittajaksi. Myös nuotinlukutaidot kehittyvät kurssin myötä.

Opetus kurssilla on käytännönläheistä, toiminnallista ja leikkisää. Uusia asioita pureskellaan sopivankokoisina, haltuun otettavina palasina.

Oppitunnin pituus on 40 minuuttia. Ryhmään otetaan 4-8 osallistujaa ikähaarukasta n. 8-12v. Hinta kurssille on Lentoonin yksityisoppilaille 130€/lukukausi ja musiikkikoulumme ulkopuolisille oppilaille 150€/lukukausi. Kokoonnumme perjantaisin klo 15.40-16.20. Kurssin kesto on 15 viikkoa ja se alkaa pe 12.1.2024. Opettajana toimii Eepu Sankilampi.