Muskarit

Musiikkileikkikoulu eli muskari on alle kouluikäisten lasten monipuolista musiikkikasvatusta. Muskarissamme laulamme, leikimme, soitamme, liikumme, loruttelemme ja rentoudumme. Leikillisyys ja lämmin, iloinen tunnelma on meille tärkeää.

Musiikki vaikuttaa ihmiseen hyvin kokonaisvaltaisesti. Tutkimukset osoittavat musiikin harrastamisen vaikuttavan myönteisesti niin oppimiskyvyn kehittymiseen kuin tunteiden säätelyynkin. Muskarissamme vaalimme ajatusta että jokainen on omalla tavallaan musiikillisesti taitava ja jokainen osaa ja oppii. Tärkeintä on yhteisen musisoinnin tuottama ilo. Samalla opitaan ikäkaudelle sopivaan tahtiin musiikillisia peruskäsitteitä ja tutustutaan eri soittimiin. Muskarimme järjestetään musiikkikoulumme tiloissa Ritaharjussa, Talatiellä.

Perhemuskarissa musisoidaan yhdessä! Ryhmässä kokoontuu 0-5-vuotiaita lapsia vanhempineen. Muskarin ohjelmisto suunnitellaan ryhmän kokoonpanon mukaisesti, osallistujien ikätaso huomioiden. Ryhmään mahtuu 4-5 perhettä.

Ilmoitamme, kun seuraavan perustettavan muskariryhmän kohderyhmä ja aikataulut ovat tiedossa.