Muskarit

Kevät 2024: Vauva- ja taaperomuskarit ma-aamuisin, perhe- ja pianomuskarit joka toinen la!

Musiikkileikkikoulu eli muskari on alle kouluikäisten lasten monipuolista musiikkikasvatusta. Muskarissamme laulamme, leikimme, soitamme, liikumme, loruttelemme ja rentoudumme. Leikillisyys ja lämmin, iloinen tunnelma on meille tärkeää.

Musiikki vaikuttaa ihmiseen hyvin kokonaisvaltaisesti. Tutkimukset osoittavat musiikin harrastamisen vaikuttavan myönteisesti niin oppimiskyvyn kehittymiseen kuin tunteiden säätelyynkin. Muskarissamme vaalimme ajatusta että jokainen on omalla tavallaan musiikillisesti taitava ja jokainen osaa ja oppii. Tärkeintä on yhteisen musisoinnin tuottama ilo. Samalla opitaan ikäkaudelle sopivaan tahtiin musiikillisia peruskäsitteitä ja tutustutaan eri soittimiin. Muskarimme järjestetään musiikkikoulumme tiloissa Ritaharjussa, Talatiellä.

Vauvamuskari on vanhemman ja lapsen yhteinen, musiikillinen hetki, jossa lauletaan, leikitään, liikutaan ja tutustutaan musiikin ihmeellisyyksiin turvallisessa, lämpimässä vuorovaikutuksessa. Ryhmään voi ilmoittautua vuonna 2023 syntyneet vauvat vanhempineen. Ryhmä kokoontuu keskiviikkoaamuisin klo 11.20-11.50. Kevätkaudelle kertoja tulee yhteensä 18 (8 ennen hiihtolomaviikkoa ja 10 sen jälkeen). Kevätkaudelle voi ilmoittautua myös vain ensimmäiselle 8 viikon jaksolle. Jaksot laskutetaan erikseen. Ryhmään mahtuu maksimissaan 8 lasta vanhempineen.

Taaperomuskari on vanhemman ja lapsen yhteinen, musiikillinen hetki, jossa lauletaan, leikitään, liikutaan ja tutustutaan musiikin ihmeellisyyksiin turvallisessa, lämpimässä vuorovaikutuksessa. Ryhmään voi ilmoittautua vuonna 2021-2022 syntyneet lapset vanhempineen. Ryhmä kokoontuu keskiviikkoaamuisin klo 10.40-11.10. Kevätkaudelle kertoja tulee yhteensä 18 (8 ennen hiihtolomaviikkoa ja 10 sen jälkeen). Kevätkaudelle voi ilmoittautua myös vain ensimmäiselle 8 viikon jaksolle. Jaksot laskutetaan erikseen. Ryhmään mahtuu maksimissaan 8 lasta vanhempineen.

Perhemuskarissa musisoidaan yhdessä. Ryhmässä kokoontuu 1-5-vuotiaita lapsia vanhempineen. Muskarin ohjelmisto suunnitellaan ryhmän kokoonpanon mukaisesti, osallistujien ikätaso huomioiden. Ryhmään mahtuu 8 lasta vanhempineen. Ryhmä kokoontuu noin joka toinen lauantai alkaen 13.1. (muut kerrat 27.1., 10.2., 24.2., 16.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5. ja 18.5.) klo 11.00-11.45. Kevätkaudelle 2024 kertoja tulee yhteensä 10.

Pianomuskarissa leikitään, lauletaan, soitetaan, liikutaan, rytmitellään ja tehdään myös pieniä kynätehtäviä. Pianonsoittoon tutustutaan pienin askelin. Soittotehtäviä kannustamme harjoittelemaan myös kotona, mikäli piano löytyy, mutta välttämätöntä se ei vielä tässä vaiheessa ole. Ryhmään mahtuu 4-6 lasta, iältään 5-6 vuotiaita. Ryhmä kokoontuu joka toinen lauantai alkaen 13.1. (muut kerrat 27.1., 10.2., 24.2., 16.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5. ja 18.5.) klo 10.00-10.45. Kevätkaudelle 2024 kertoja tulee yhteensä 10.