Muskarit

Syksyllä 2023: Perhemuskari ja pianomuskari joka toinen lauantai!

Musiikkileikkikoulu eli muskari on alle kouluikäisten lasten monipuolista musiikkikasvatusta. Muskarissamme laulamme, leikimme, soitamme, liikumme, loruttelemme ja rentoudumme. Leikillisyys ja lämmin, iloinen tunnelma on meille tärkeää.

Musiikki vaikuttaa ihmiseen hyvin kokonaisvaltaisesti. Tutkimukset osoittavat musiikin harrastamisen vaikuttavan myönteisesti niin oppimiskyvyn kehittymiseen kuin tunteiden säätelyynkin. Muskarissamme vaalimme ajatusta että jokainen on omalla tavallaan musiikillisesti taitava ja jokainen osaa ja oppii. Tärkeintä on yhteisen musisoinnin tuottama ilo. Samalla opitaan ikäkaudelle sopivaan tahtiin musiikillisia peruskäsitteitä ja tutustutaan eri soittimiin. Muskarimme järjestetään musiikkikoulumme tiloissa Ritaharjussa, Talatiellä.

Perhemuskarissa musisoidaan yhdessä. Ryhmässä kokoontuu 1-5-vuotiaita lapsia vanhempineen. Muskarin ohjelmisto suunnitellaan ryhmän kokoonpanon mukaisesti, osallistujien ikätaso huomioiden. Ryhmään mahtuu 8 lasta vanhempineen. Ryhmä kokoontuu joka toinen lauantai alkaen 26.8., klo 11.00-11.45. Syyskaudelle 2023 kertoja tulee yhteensä 8.

Pianomuskarissa leikitään, lauletaan, soitetaan, liikutaan, rytmitellään ja tehdään myös pieniä kynätehtäviä. Pianonsoittoon tutustutaan pienin askelin. Soittotehtäviä kannustamme harjoittelemaan myös kotona, mikäli piano löytyy, mutta välttämätöntä se ei vielä tässä vaiheessa ole. Ryhmään mahtuu 4-6 lasta, iältään 5-6 vuotiaita. Ryhmä kokoontuu joka toinen lauantai alkaen 26.8., klo 10.00-10.45. Syyskaudelle 2023 kertoja tulee yhteensä 8.